Meghívó a Magyarországi Angioödémás Betegek Egyesülete virtuális „közgyűlésére”

Időpont: 2022. augusztus 5. (péntek) 18-19 óra között,
Helyszín: ZOOM meeting, csatlakozáshoz szükséges link, illetve akinek van telepítve zoom app, ZOOM MEETING ID es PASSWORD emailben kerül kiküldésre a találkozó előtt

Meeting ID: 811 1693 3365
Pass code: 125507

A csatlakozással a résztvevők elfogadják, hogy a közgyűlésről felvétel készüljön, amit a jegyzőkönyv elkészülte után megsemmisítünk.

A Közgyűlés napirend tervezete:

 1. napirend: Köszöntő, közgyűlési tisztviselők megválasztása az Egyesület elnöke, Nagy István javaslatot tesz a
  1. a napirend elfogadására, és hogy
  2. kijelölt tisztségviselőként levezeti a közgyűlést és elkészíti a jegyzőkönyvet
 2. napirend: Beszámoló ismertetése, vitája és elfogadása
 3. napirend: Lejárt vezetői mandátumok miatt vezetőség megválasztása
 4. napirend: Aktuális egyesületi feladatok megbeszélése
  1. Tagdíjfizetés helyzete és 2022.évi tagdíjak javasolt mértékének elfogadása
  2. Részvétel TAKEDA felmérésben – költségvetés bevételi oldal javítása
  3. Gyógyszerfelhasználás áttekintése megoszlás a regisztrált gyógyszerek között
  4. Akciók, fiatalok mozgósítása a következő időszakban
 5. napirend: Egyesületi taglétszám helyzete – elemzés, -van-e tennivalónk
  1. Belépési Nyilatkozatok frissítése tekintettel a GDPR-ra,(személyes adatok védelme)
 6. napirend: Egyebek

Reméljük, tud időt szakítani on-line találkozónkra és megtisztel bennünket jelenlétével!

Amennyiben a személyes részvétel akadályba ütközne, kérjük a mellékelt „Meghatalmazáson” a teljes jogú képviseletet valamelyik résztvevőnek, résztvevő családtagnak 2022.július 30-ig átadni
szíveskedjen.
A „Meghatalmazás” egy példányát (mintának, vagy felhasználásra) NAGY ISTVÁN meghatalmazott nevére részben kitöltve mellékeljük, valamint egy pdf és word változatot a kézzel
vagy számítógéppel való kitöltés érdekében. Az aláírt meghatalmazásokat beszkennelve vagy lefényképezve a lenti elérhetőségek egyikére legyen szíves továbbítani.

Kérjük, szíveskedjenek sms/email-fordultával egy rövid visszajelzést küldeni részvételi szándékukról.

Elérhetőségek:

 • Nagy István, 06/30/901-4006, inagyi@t-online.hu
 • Maros Zoltán 06/20/513 7001 maroszoli@gmail.com

A viszontlátás reményében kívánunk jó egészséget, baráti üdvözlettel

Az egyesület vezetősége

2022. július 22.